เรียนวิชาเพิ่ม! “โค้ชโอ่ง” นำทีมผู้ฝึกสอนอบรมหลักสูตร “เอไลเซนส์”

“โค้ชโอ่ง” นำทัพผู้ฝึกสอน อบรมโค้ชหลักสูตร “เอไลเซนส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 1/2564 ณ พัฒนา สปอร์ต คลับ จ.ชลบุรี โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดุสิต เฉลิมแสน

2. นายณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์

3. นายอภิเชษฐ์ พุฒตาล

4. นายปฏิภัทร รอบรู้

5. นายศักดินันท์ มากเมือง

6. นายวัชรพงษ์ สมานทอง

7. นายธงชัย สุขโกกี

8. นายพนม หอมทอง

9. นายรุ่งโรจน์ สว่างศรี

10. นายประทีบ เสนาลา

11. นายวันทวุฒิ หวังประเสริฐ

12. นายเจษฎา จิตสวัสดิ์

13. นายธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น

14. นายอานนท์ บรรดาศักดิ์

15. นายรนนท์ อินทรตุล

16. นายธนพัต ณ ท่าเรือ

17. นายรัฐธีร์ เอื้อธนไพศาล

18. นายนัทพงศ์ ทอดสนิท

19. นายภาณุพันธ์ คุ้มวงศ์ดี

20. นายรณชัย สยมชัย

21. MR. CHARLES DAVID

22. MR. DAIKI HIGUCHI

23. MR. DARREN CHARLES

24. MR. HIRABAYASHI JUN

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าว จะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ เอ ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลในลีกสูงสุด และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับนานาชาติ โดยจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course ได้ต่อไป

ที่มา: soccersuck