บอลสเต็ป

join-our-facebook-group     redeem-prize02

ทำเนียบเซียนบอลสเต็ป
อันดับ ID ฉายา เข้า คะแนน รางวัลสะสม ผลงาน 3 ครั้งล่าสุด ทีเด็ดวันนี้ (สเต็ป) สถิติ
1
70800
ศิริวรรณ ใจงาม 1/4 15 (4) 250.00
LLLL
WWWWW
LWLWl
-
-
-
-
-
2
51271
Arnon Simaya 1/2 15 (2) 250.00
WWWLW
WWWWW
-
-
-
-
-
3
248
Bird Nevigator 1/3 13.5 (3) 0.00
LLlL
WwWWW
LWlWD
-
-
-
-
-
4
67292
ไอร่อน แมน 1/4 12 (4) 0.00
WWWL
WLwWw
WWwwW
-
-
-
-
-
5
70957
มาณพ วิฤทธิ์ชัย 1/4 12 (4) 0.00
WLWWW
WwWLW
WWWww
-
-
-
-
-
6
66614
พนม แขสว่าง 1/4 12 (4) 0.00
LLWW
wWwWW
LwLLL
-
-
-
-
-
7
63574
Thanakon Prakhongsin 1/3 12 (3) 0.00
LLLWW
wWwWW
LWWll
-
-
-
-
-
8
26426
Pia Oranje 1/2 10.5 (2) 0.00
wWWW
wlWWW
-
-
-
-
-
9
71662
Anan Laemlak 1/3 9 (3) 0.00
WLwLL
WLwwW
wDWwW
-
-
-
-
-
10
65193
Suparak Seaueng 0/4 0 (4) 0.00
WLLLL
WLLwL
LWlWL
-
-
-
-
-
11
45542
Noppachat Khamsuri 0/4 0 (4) 0.00
LLLDW
lWwLL
LLlWW
-
-
-
-
-
12
64315
Pheonix Nonth 0/4 0 (4) 0.00
WLWW
LwLwW
LWlWl
-
-
-
-
-
13
43866
Anuson D. Zaabver 0/4 0 (4) 0.00
LLLD
LLWWW
WLWlL
-
-
-
-
-
14
64548
นาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณรัตน์ 0/4 0 (4) 0.00
LLlLL
lLWwL
LLWLL
-
-
-
-
-
15
65552
Pichid Seangprao 0/4 0 (4) 0.00
LWWL
WLlWW
LlLWw
-
-
-
-
-
16
35898
ไอ้ย่อง ยองยองซอย 0/4 0 (4) 0.00
LLlW
lLlLL
WwwWL
-
-
-
-
-
17
67182
Kan Bakk 0/4 0 (4) 0.00
WLLLD
LWwWL
LwLWW
-
-
-
-
-
18
34331
P. Pattapong 0/4 0 (4) 0.00
LLWw
wLWLW
WWlWL
-
-
-
-
-
19
66562
ป๋าวิสกี้ บอลเด็ด 0/4 0 (4) 0.00
LWLLL
LWwWW
lLWLL
-
-
-
-
-
20
40297
ธวัช งามผล 0/4 0 (4) 0.00
LLlLD
LWLwL
LllWW
-
-
-
-
-
21
45931
สมหมาย รวบสิงห์ทอง 0/4 0 (4) 0.00
LLLDW
wLWLw
WLLWw
-
-
-
-
-
22
41698
เกรียงเดช เพิ่มเจริญ 0/4 0 (4) 0.00
LWLWW
LWLWL
lLWLw
-
-
-
-
-
23
65728
พิทักษ์ เวทย์ปัญญา 0/4 0 (4) 0.00
WWLDW
LLWLW
LWwLW
-
-
-
-
-
24
65546
Boonme 0/4 0 (4) 0.00
WLLLL
wLWLW
LWlwL
-
-
-
-
-
25
63055
Maawin 0/4 0 (4) 0.00
LWLW
WLwWL
WLLLl
-
-
-
-
-
26
59670
ทาโร่ ครับผม 0/4 0 (4) 0.00
WWLl
LLLlW
LLWlL
-
-
-
-
-
27
52096
Phireedon Arong 0/4 0 (4) 0.00
LLDW
LLLWW
LwwLW
-
-
-
-
-
28
60274
Oat Pamut Mahitthisate 0/4 0 (4) 0.00
WLWLW
LLWwL
LWLLL
-
-
-
-
-
29
54186
Rachanon Sritaow 0/4 0 (4) 0.00
LLWWW
lwLLl
LWlLw
-
-
-
-
-
30
54866
พ่อ น้องปาล์ม 0/4 0 (4) 0.00
WWLW
lwWwW
WwWWL
-
-
-
-
-
DOOBALL24
ทีเด็ดบอลสเต็ป