ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ชมบรรยากาศเมสซี่เจ ซ้อมมื้อแรกกับฟรอนตาเล่ (คลิป)

ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ชมบรรยากาศเมสซี่เจ ซ้อมมื้อแรกกับฟรอนตาเล่ (คลิป)
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ชมบรรยากาศเมสซี่เจ ซ้อมมื้อแรกกับฟรอนตาเล่ (คลิป)