Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL

Super league Shenzhen FC VS Guangzhou R&F F.C. 14-08-2019

3-5-2
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
4-2-3-1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
 • Wei
 • N/A
 • Yiming
 • 6.41
 • Dalong
 • 6.23
 • Wei
 • 6.16
 • Zhen
 • 6.4
 • Peng
 • 6.22
 • Qiang
 • 6.29
 • Selnaes
 • 6.88
 • Shinar
 • N/A
 • Sousa
 • 7.26
 • Mary
 • 6.68
 • Yuelei
 • 6.39
 • Haifeng
 • 6.84
 • Jihong
 • 6.47
 • Teng
 • 6.44
 • Miao
 • 6.88
 • Yunlong
 • 6.56
 • Peng
 • 6.22
 • Chugui
 • 6.52
 • Dembélé
 • 7.48
 • Saba
 • 7.47
 • Zahavi
 • 7.75

ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ

 • Shenzhen FC logo
 • Shenzhen FC
(15) 8 การทำประตู 38 (43)
(11) 3 การส่งบอลให้ทำประตู 23 (29)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.8 (6.5)
25 อายุเฉลี่ย 28.2
184.8 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.9) 1.4 การยิงประตู 1.3 (1.1)
(47%) 48% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 45% (45%)
(0.7) 0.6 การเลี้ยงลูก 1 (1.2)
(1.2) 1.2 การแย่งลูก 1.2 (1.4)
 • Guangzhou R&F F.C. logo
 • Guangzhou R&F F.C.
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

อันดับ ชื่อทีม W D L แต้ม ผลการแข่งขัน
11 G. R. F.C. 7 5 10 26 lwlldd
15 S. FC 3 6 12 15 ddllld

บทวิเคราะห์

เวบนอกชี้ทีเด็ด:
Shenzhen FC logo Shenzhen FC
1
1
Guangzhou R&F F.C. Guangzhou R&F F.C. logo
ONE2GOAL